Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 25 augustus : 09:15

Liturgie

Votum en zegen
Gezang 145
Verkondiging van genade
Psalm 130: 2 en 4
Gods geboden
Klank en weerklank 294: 1 "Gedenk o volk met heilig beven …"
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Psalm 139
Psalm 139: 6, 7, 11
Preek: "Houden van jezelf … …?"
Opwekking 355
Gebed
Collecte
Opwekking 518
Zegen