Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 18 augustus 2019 : 09:30

Liturgie

Stil gebed
Votum en zegen
Gezang 133: 1 - 5 "De dag gaat open voor het Woord des Heren"
Verkondiging van genade
Psalm 103: 3 "Hij is een God van liefde en genade"
Gods geboden
Psalm 103: 9 "Laat heel het machtig Koninkrijk des Heren"
Gebed
Kindermoment
Gezang 148 "Zie de zon zie de maan"
Schriftlezing Genesis 1: 14 - 19 en Psalm 19: 1 - 7
Psalm 19: 1 en 2 "Het ruime firmament"
Preek: "Hij is als de zon …"
Opwekking 733 "De zon komt op"
Dankzegging en voorbede
Collecte
Gezang 173: 1, 2, 4 "Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon"
Zegen