Leesdienst

Beginnend op Zondag 28 juli : 09:30

Liturgie

Votum en groet
Psalm 95: 1, 2, 3
De wet
Gkb Gezang 243 "Heer ik kom tot u"
Gebed
Schriftlezing Ezechiël 14: 12 - 23
Psalm 33 : 5 en 6
Schriftlezing Ezechiël 36: 21 - 38
Psalm 89: 5 en 6
Tekst: Ezechiël 36: 32
Preek
Gkb Gezang 213 "Eigen roem is uitgesloten"
Gebed
Collecte
Gkb Gezang 23: 1, 3, 4 "Maak muziek voor God de Vader"
Zegen