Ds. J. Oosterhuis (Locatie sporthal)

Beginnend op Zondag 14 juli : 09:30

Liturgie

Votum en zegen
Psalm 84 PvN
Genadeverkondiging
GK Gezang 146 "Komt laat ons vrolijk zingen"
Schriftlezing Jeremia 8: 7
Lied over de tien geboden
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Mattheus 6: 26 - 30
Lb Gezang 49:1, 2, 4, 5, 6, 7
Preek: "Vogels in Israël, en wat ze ons te vertellen hebben"
Lb Gezang 479:1, 3, 4 "Aan U behoort o Heer der Heren"
Gebed
Collecte
GK Gezang 161 "Heer U bent mijn leven"
Zegen