Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Vrijdag 19 april 2019 : 16:30

Liturgie

Votum en zegen
LB Gezang 177: 1, 2, 3 "Leer mij o Heer uw lijden recht betrachten"
Markus 15: 16 - 20 Bespotting door de soldaten
Psalm 22: 3
Markus 15: 24 - 26 Kruisiging en verdelen kleren
Psalm 22: 8
Markus 15: 33 - 34 Mijn God mijn God waarom hebt U mij verlaten
Psalm 22: 1
Lukas 22: 54 - 62 Verloochening Petrus
Overdenking: "Toen kraaide er een haan …."
LB Gezang 371: 9, 1, 11 "De haan kraait dat de dag begint .."
Inleiding op avondmaal
"Agnus dei "
Instellingswoorden/opwekking
Gaande viering.
Gezang 57: 1, 2, 3 "Ik ben het levensbrood"
Luisterlied: "Erbarme dich"
Liedboek 183: 3, 7 "O Heer uw smaad en wonden"
Gezang 170: 1, 2, 3, 4 "Vaste rots van mijn behoud"
Gezang 89: 1, 2, 3, 4 "Jezus leven van mijn leven"
Gebed
Collecte
LB Gezang 90: 1, 2, 3 "Is God de Heer maar voor mij"
Zegen