Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 19 mei 2019 : 19:00

Liturgie

Votum en zegen
Psalm 121: 1 en 4
Gebed
Psalm 119:40
Schriftlezing Mattheüs 13: 1 - 9
Overdenking
LB Gezang 78: 1 en 2 "Laat m’ in U blijven groeien bloeien …"
Persoonlijke woorden voor belijdeniskandidaten en uitreiken belijdenisgeschenken
Gezongen geloofsbelijdenis melodie LB 429
Collecte
Nlb Gezang 416 "Ga met God en Hij zal met je zijn"
Zegen