Ds. G.J. Slotman

Beginnend op Zondag 21 april : 19:00

Liturgie

Begroeting
Opwekking 672 couplet 1
Vredegroet
Opwekking 672 couplet 2 en 3
Gebed

Verkondiging
Schriftlezing 1 Korintiers 15: 1 - 11
Gezang 123: 2, 3, 4
Verkondiging I
Lied "Vertel het aan de mensen"
Verkondiging II
Gezang 119: 1, 4 "De Kerk van alle tijden…"

Belijden en danken
Geloofsbelijdenis Hemelhoog 344 "Ik geloof dat God mijn Vader…"
Dankgebed
Gaven

Heenzending
DNPb Psalm 134
Zegen