Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 19 mei 2019 : 11:00

Liturgie

Sela "Votum en Groet"
Gezang 158 "Als een hert dat verlangt naar water"
Genadeverkondiging
Opwekking 428 "Genade zo oneindig groot"
Levensheiliging
Gezang 157 "Vader vol van vrees en schaamte"
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Lukas 15: 11 - 32
Psalm 103: 5 en 9 "Zoals een vader liefdevol zijn armen"
Preek: "ONT-MOETEN"
Opwekking 599 "Kom tot de Vader"
Openbare geloofsbelijdenis
Opwekking 764 "Zegekroon"
Gebed
Collecte
Gezang 161 "Heer U bent mijn leven"
Zegen