Ds. R. Stolper

Beginnend op Zondag 26 mei 2019 : 09:15

Liturgie

Votum en zegen
Nlb Gezang 84a : 1, 2, 5 "Wat houw ik van uw huis o Heer"
Psalm 150
Opwekking 717 "Stil mijn ziel wees stil"
Gebed
Schriftlezing: Lucas 19: 1 - 10
Preek
Gebed
Getuigenis
Gk Gezang 228 "Jezus leeft in eeuwigheid"
Opwekking 769 "Bouw uw koninkrijk"
Collecte
Nlb Gezang 413: 3 "Heer, ontferm u over ons"
Zegen