Ds. R.T. te Velde

Beginnend op Zondag 28 april : 09:15

Liturgie

Opwekking 32
Wet van de Heer
Psalm 85: 1, 3, 4
Gebed
Schriftlezing 1 Korinthe 15: 1 - 19
Psalm 40: 1, 2, 4
Preek
Gezang 161: 1 en 2
Dankgebed
Collecte
Gezang 161: 3 en 4
Zegen