Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 21 april 2019 : 09:15

Liturgie

Votum en zegen
Gezang 99 "U zij de glorie"
Mattheüs 28: 1 - 10
Gezang 93 "Christus in het graf geborgen"
Kolossenzen 3: 1 - 10 "Met Christus opstaan in een nieuw leven"
LB Gezang 343 "Nu heeft het oude leven afgedaan"
Gebed
Kindermoment
Gezang 75: 1, 2, 5, 6 "Nu gaan de bloemen nog dood"
1 Petrus 1: 3 - 6 en 22 - 25
LB Gezang 203: 1, 2, 3 "Die in de dood geboden laag"
Preek: "De wedergeboorte van Petrus"
Opwekking 689 "Spreek o Heer"
Gebed
Collecte
Gezang 111 "Jezus leeft in eeuwigheid"
Zegen