Aangepaste dienst door ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 17 maart : 15:00

"God maakt alles nieuw"
Liturgie

Welkom
Votum en zegen
Gezang 71 "Wees stil voor het aangezicht van God"
Gebed
Schriftlezing Psalm 104: 24 - 35
Gezang 1 "In het begin lag de aarde verloren"
Schriftlezing Mattheüs 6: 24 - 34
Gezang 159 "God die alles maakte"
Preek deel I
Elly & Rikkert "Weet je dat de lente komt"
Preek deel II
Gezang 75: 1, 2, 5, 6 "Nu gaan de bloemen nog dood"
Preek deel III
Opwekking 630 "Op elk moment van mijn leven"
Apostolische geloofsbelijdenis
Gezang 161 "Heer U bent mijn leven"
Gebed
Collecte
Gezang 10 "De Heer zegene U"
Zegen