Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 10 februari : 19:00

Vesperdienst
Liturgie

Stil gebed
Votum en zegen
Psalm 23: 1, 2, 3
Gebed om zegen
Schriftlezing Mattheüs 16: 21 - 26
LB Gezang 178: 1, 4, 6
Schriftlezing 1 Petrus 2: 4 - 8
Psalm 18:1
Overdenking: "Bouwsteen of struikelblok?"
Gezang 79: 2 en 5
Viering avondmaal
Gezang 57:1,2,3
Gebed
Taize - "Als alles duister is"
Zegen
Deurcollecte