Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 17 februari : 11:00

Liturgie

Votum en zegen
Opwekking 407
Verkondiging van Gods heiligheid
LB Gezang 457: 1, 3, 4
Oproep levensheiliging
LB Gezang 460: 1 en 3
    Dooponderwijs
    Gezang 160
    Doop Niene Voerman
    Dooplied Sela "Gods zegen voor jou"
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Mattheüs 18: 15 - 35 en Genesis 4: 23 - 24
Lied over vergeving op wijs psalm 119
Preek: "Zeventig maal zeven ?!"
Stil gebed afgerond met gezang 37: 6
Voorbede en dankgebed
Collecte
LB Gezang 300: 1, 4, 6
Zegen