Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 13 januari : 11:00

Liturgie

Votum en zegen
LB Lied 444 "Grote God wij loven U"
Genadeverkondiging
Gezang 108 "Halleluja eeuwig dank en ere"
De vrucht van de Geest
LB Lied 252: 1, 2, 3 "Wat zijn de goede vruchten"
Dooponderwijs
Doop Micha Buitenhuis
         Gezang 160 "Groot is uw trouw"
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Lukas 5: 1 - 11
Psalm 68: 8
Preek: "Petrus en de vissen"
LB Lied 328 "Here Jezus om uw woord"
Gebed
Collecte
Opwekking 334
Zegen