Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 13 januari : 11:00

Bij Ontmoetingskerk De Weedebrink 1, 8061 AK Hasselt, Nederland

Liturgie

Votum en zegen
LB Lied 444 "Grote God wij loven U"
Genadeverkondiging
Gezang 108 "Halleluja eeuwig dank en ere"
De vrucht van de Geest
LB Lied 252: 1, 2, 3 "Wat zijn de goede vruchten"
Dooponderwijs
Doop Micha Buitenhuis
         Gezang 160 "Groot is uw trouw"
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing Lukas 5: 1 - 11
Psalm 68: 8
Preek: "Petrus en de vissen"
LB Lied 328 "Here Jezus om uw woord"
Gebed
Collecte
Opwekking 334
Zegen

2019-01-13 11:00:00
2019-01-13 12:00:00