Ds. J. Oosterhuis

Beginnend op Zondag 24 maart 2019 : 09:15

Liturgie

Welkom
Votum en zegen
Gezang 167 "Samen in de naam van Jezus"
Een nieuw begin (deel 3) – Genesis 12: 1 - 3
Gezang 3 "Abraham, Abraham"
Gods geboden in nieuwtestamentisch perspectief
Gezang 156 "Heer ik Kom tot U"
Gebed
Opwekking 599
Kindermoment
Schriftlezing Johannes 6: 53 - 69
Opwekking 727
Preek
Opwekking 687
Gebed
Collecte
Opwekking 807